Noordzeedagen 2011 Aan de randen van de Noordzee

De randen van de Noordzee en Waddenzee zijn voortdurend in beweging. Hier wordt de mens het meest direct met de zee wordt geconfronteerd en komen de natuur, de economie en de sociale aspecten van het gebruik van de zee bij elkaar. "Aan de randen van de zee..." is het thema voor de Noordzeedagen 2011 die op 6 en 7 oktober plaatsvinden in het WTC Expo in Leeuwarden.

De Noordzeedagen 2011 worden georganiseerd door het Centre for Marine Policy, onderdeel van Wageningen UR en de Waddenacademie. Het congres richt zich op de wetenschap, beleidsmakers en gebruikers van de Noordzee. Er zal  gefocust worden op praktische kennis en beleidsontwikkeling van kustzones. De subthema?s zijn: Schatten aan de randen van de Noordzee: verdronken prehistorische landschappen en maritieme archeologie; Kleinschalige visserij, duurzame visserij?!; Parallelle discussie workshops over actuele onderwerpen rondom het thema; Natura 2000 in de kustzone: kennis, proces en beleid; Trends aan de randen: een overzicht.  
Wilt u meer informatie over de Noordzeedagen of om u aan te melden, ga dan naar www.noordzeedagen.nl

Blokker de datum 6 & 7 oktober in uw agenda en tot in Leeuwarden!