Oerol Colleges: namen wetenschappers bekend

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 15 tot en met 24 juni op Terschelling.

 

Oerol College in 2011 door Jos Bazelmans

Wetenschappers en kunstenaars delen hun nieuwsgierigheid en hun vermogen vanuit verschillende perspectieven te kijken. Daardoor zijn ze in staat bijzondere innovaties te bedenken. De Waddenacademie (netwerkcentrum voor wetenschappelijk onderzoek rondom het Waddengebied) en Oerol denken dat kunst, wetenschap en landschap geen verschillende, maar elkaar versterkende werelden zijn.

Net als voorgaande jaren zijn er in het paviljoen Woordkracht op de Westerkeyn bijna dagelijks verdiepende voordrachten en lezingen van wetenschappers die aanhaken bij voorstellingen van dit festival.

Zaterdag 16 juni: 
Bioloog Theunis Piersma (NIOZ en RUG) verzorgt een lezing bij het expeditieproject van Thijs van Vuure (bekend van het vervogelen van mensen).

Zondag 17 juni:
Het expeditieproject Oversteek door Waterlanders wordt op zondag 17 juni ingeleid door Saskia Werners, specialist integraal waterbeleid (WUR).
Oversteek is het resultaat van een samenwerking tussen de Waterlanders en de Waddenacademie,  Oversteek laat zien hoe de kunst zich verhoudt tot de wetenschap en andersom, en daarmee ook hoe beide disciplines zich verhouden tot het landschap. 

Donderdag 21 juni: 
Gekoppeld aan de voorstelling Freeze! van theathermaker en stenenliefhebber Nick Steur zal Wim Dubelaar (natuursteenspecialist bij TNO) een lezing geven.

Vrijdag 22 juni:
Kris van Koppen (hoogleraar milieubeled WUR) verzorgt op vrijdag 22 juni een lezing bij de voorstelling Contre Nature van het Franse theatercollectief Tricyclique Dol.

Zaterdag 23 juni: 
Geoloog Albert Oost (Deltares) geeft een lezing gekoppeld aan het expeditieproject van het beeldene kunstenaarsduo Michiel en Clara Pouderoijen.

Meer informatie over de lezingen en voorstellingen: www.oerol.nl.