Onderzoek naar bestuurlijke toekomst gebied Hoogeland-Eemsdelta

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden van de betrokken gemeenten gepresenteerd.

Cover rapport

Naar aanleiding van het verschijnen van deze twee rapporten verscheen in het Dagblad van het Noorden een artikel "Geloof in 'Groningen aan zee'". Jouke van Dijk, hoogleraar Arbeidsmarkt analyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de directie van de Waddenacademie wordt in dit artikel geciteerd, naar aanleiding van zijn bijdrage aan de Strategische agenda.

Bekijk de twee deelrapporten:
Strategische agenda ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ (pdf 3 Mb).
Kleinschaligheid en overheidsnabijheid Voor Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten (pdf 1,5 Mb).

Begin 2015 Komen de gemeenteraden met een raadsvoorstel en volgt aansluitend consultatie van de inwoners van de 7 Noord Groningse gemeenten.