Paddy Walker lector Duurzame Visserij en Aquacultuur

Paddy Walker is sinds 1 juni deeltijd lector bij Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Paddy heeft zich in de vier jaar dat zij bij de Waddenvereniging werkt vooral gericht op de discussies rondom duurzame visserij en aquacultuur in de Waddenzee. "Het lectoraat is een prachtig kans om een stevige verbinding te maken tussen kennis en praktijk."

Paddy Walker werkt ruim 20 jaar aan vis- en visserijbiologie als onderzoeker, beleidsmedewerker en adviseur, zowel nationaal als internationaal. Rode draad in haar werk is het oplossingsgericht werken op basis van kennis en dialoog. Vanuit haar huidige werk bij de Waddenvereniging is Walker vertrouwd geraakt met een brede dialoog over visserij en aquacultuur in natuurgebieden.
Zij is betrokken geweest bij het totstandkoming van het mossel-natuur convenant en een brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee. "Voor succesvolle verduurzaming van visserij en aquacultuur is de betrokkenheid van de vissers en kwekers van essentieel belang", aldus Walker. Het werkveld zal worden betrokken bij het lectoraat om invulling te geven aan een nieuw curriculum waarin duurzame visserij en aquacultuur een belangrijke plaats heeft. In (inter)nationale samenwerkingsprojecten en praktijkgericht onderzoek zal worden gezocht naar duurzame en innovatieve oplossingen in de visserij- en aquacultuursector. Hiermee wordt kennis overgebracht tussen vissers, kwekers, onderzoekers, beleidsmakers, docenten en niet in de laatste plaats, studenten.

Vanaf 1 september 2011 zal dr. Walker, naast het lectoraat, werkzaam zijn bij het rijksprogramma 'Naar een Rijke Waddenzee'. De inauguratie van dr. Paddy Walker vindt plaats op woensdag 26 oktober 2011.