Powerboatraces, kan dat in een natuurgebied?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Han Lindeboom.

De wetenschap en de rechtspraak moesten de vraag beantwoorden of het houden van powerboatraces in de Waddenzee bij Den Helder wel door de beugel kan. Maar de vraag is net zo goed of je zo?n druk gebied wel natuurgebied moet laten zijn.

Professor Han Lindeboom is buitengewoon hoogleraar Mariene ecologie aan Wageningen University en directielid wetenschap van IMARES, onderdeel van Wageningen UR.

Lees het volledige artikel.