Prof. Peter Herman houdt op 6 december in Leeuwarden derde lezing in reeks over het waddengebied

'De paradox van natuurbehoud in een veranderende wereld'

Het landschap van de Nederlandse kust, van Zeeland tot de Wadden, heeft zich gedurende de voorbije millennia gevormd in een samenspel van natuurlijke en menselijke krachten. Hoe deze kust er zou uitzien zonder menselijke invloed, in een onverstoorde of wilde vorm, kunnen we ons niet voorstellen. Tegelijk zien we dat het ecosysteem op versnelde wijze verandert als gevolg van veranderingen in klimaat, invasies van exoten en toevoer van vervuilende en vermestende stoffen. We beseffen, en observeren, dat het ecosysteem verandert. We kunnen echter moeilijk voorspellen hoe het zal veranderen.

Wat valt er in deze situatie te behouden of te herstellen aan de natuur? In zijn lezing zal prof. Peter Herman, Hoofd van de werkgroep Ruimtelijke Ecologie van het  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en hoogleraar Estuariene Ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de nadruk leggen op de onderlinge samenhang van natuurlijke processen in een veranderende wereld. Hij zal de rol van de mens, en van de menselijke waardering van natuur, benadrukken en pleiten voor een strategie van natuurbehoud op lange termijn, die rekening houdt met het grote belang van menselijke waarden. Met het zicht op de toekomst moeten we ons niet vastklampen aan ideaalbeelden van de natuur in de Waddenzee, maar open oog houden voor zowel de krachten die spelen in de natuur, als de krachten die spelen in de menselijke maatschappij.

De lezing van Prof. Peter Herman, getiteld ' De paradox van natuurbehoud in een veranderende wereld', is op 6 december van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Kanselarij (Fries Museum), Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden.  Er is alle gelegenheid om met prof. Herman en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!