Raad voor de Wadden is nog niet klaar

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Bakker.

Wat het kabinet betreft is de Raad voor de Wadden een overbodig adviesorgaan, want er wordt al te veel door elkaar heen gepraat over het waddengebied. Hoogleraar Jan Bakker, lid van de raad, vindt dat de raad nog wel degelijk wat te doen heeft.

Jan Bakker is Hoogleraar Natuurbeheer van Kustsystemen, Rijksuniversiteit Groningen, en lid van de Raad voor de Wadden.

Lees het volledige artikel.