Rapport Bodemdalingscommissie aangeboden

Op 4 november jl. bood dr. Jaap de Vlas, voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden het rapport

Alle aanwezigen bij de aanbieding van het bodemdalingsrapport 2011. Vlnr: Jaap de Vlas, Nico Oud, Hessel Speelman Bart van de Lemput en Barend Botter

'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost 2005 - 2010' aan aan Bart van de Lemput en Barend Botter (respectievelijk directeur en vice-directeur van de NAM), wethouder Nico Oud van de gemeente Ameland en dr. Hessel Speelman, bestuurslid Geowetenschap van de Waddenacademie en voorzitter van de auditcommissie.

Het rapport is voor een ieder digitaal beschikbaar op waddenzee.nl

Bekijk de presentatie van Jaap de Vlas tijdens de aanbieding van het rapport.

Op 9 december aanstaande wordt het rapport in het openbaar besproken in restaurant De Piraat op Ameland tijdens de tweede dag van het zevende symposium van de Waddenacademie.

U kunt zich voor deelname aan het symposium opgeven via het aanmeldformulier op deze site.