Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie.

Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Bas Eenhoorn, voorzitter van het RCW: “de evaluatie zegt eigenlijk, de koers die gekozen is, is goed, maar er kan zeker meer gedaan worden om een goede situatie in het Waddengebied te krijgen. De natuur is goed beschermd, maar nog niet goed genoeg ontwikkeld. De samenhang in het bestuur is verbeterd met het Regiecollege Waddengebied, maar samen beleid monitoren en verder afstemmen van het gebiedsmanagement is nodig. Ik ben blij met deze evaluatie. We kunnen én moeten verder op de ingeslagen weg. We stellen voor het bestaande beleid en de uitvoering door te zetten waar het gaat om de bescherming, te kijken naar wat we voor een Rijke Waddenzee verder aan willen pakken en uiteraard naar nieuwe ontwikkelingen op lange termijn. We hebben geen behoefte om alle beleid helemaal opnieuw re bekijken. We willen verder met de uitvoering”.

De punten die het RCW voor de komende jaren aan wil pakken zijn:

- directe versterking van de broedvogelstand en visbestanden in de Waddenzee
- ecologische én economische doelen stellen
- verbinden van werelderfgoed en economie
- building with nature mogelijk maken
- evenwicht tussen groot maatschappelijk belang en inwonersbelang zoeken
- vensters open houden, openheid koesteren
- doorgaan als beheerders met de Samenwerkingsagenda: werken als waren we één beheerder

Op verzoek van het Ministerie van I&M heeft de Waddenacademie in het najaar van 2015 een review gedaan van het conceptrapport. In de review heeft de Waddenacademie met name gewezen op de methodische onderbouwing van de evaluatie, alsmede de onderbouwing van het doelbereik van de SVW. De review heeft een belangrijke rol gespeeld bij de eindversie van het evaluatierapport.

Lees hier de evaluatie van de Structuurvisie

Lees hier de reactie van het RCW