Resultaten monitoring Eemshaven

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode 2009-2013 tijdens de bouw van de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven is uitgevoerd.

Cover boek Omdat de natuur ons lief is

De monitoring vond plaats in en rond de Eemshaven. Hierbij werd gekeken naar de effectiviteit van de natuurmaatregelen in onder meer het natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder en de kwelder en de op voorhand moeilijk in te schatten effecten van de bouwwerkzaamheden op zeezoogdieren als de Gewone zeehond, Grijze zeehond en de Bruinvis. Ook bodemdieren, vogels, vissen en de kwelders werden onderzocht.

De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in ruim dertig rapporten. Zij vormen de basis van het eindrapport en het boek ‘Omdat de natuur ons lief is’ dat op het symposium werd gepresenteerd. Het boek is in te zien op de website www.omdatdenatuuronsliefis.nl.

Alle onderzoeksrapporten zijn hier ook te downloaden: http://www.omdatdenatuuronsliefis.nl/nl/onderzoeken-downloaden

De onderliggende onderzoeksgegevens komen binnenkort digitaal beschikbaar via WaLTER, www.walterwaddenmonitor.org.