Samenwerking DANS en CentERdata van start

Data Archiving and Networked Services (DANS) en CentERdata gaan nauwer samenwerken en hebben gisteren daartoe een intentieovereenkomst getekend. De organisaties vullen elkaar aan in de expertise op het gebied van datamanagement voor surveydata.

Directeuren Marcel Das (links, CentERdata) en Peter Doorn (rechts, DANS) tekenen de intentieovereenkomst voor hun samenwerking tijdens een Skype-sessie, om te onderstrepen dat je ook op afstand de krachten kunt bundelen.

CentERdata is met name kundig op het gebied van dataverzameling, documentatie en disseminatie van surveydata. DANS heeft juist veel kennis en ervaring op het gebied van duurzame archivering van data. Door samen te werken kunnen de organisaties profiteren van elkaars sterke punten en werken aan de gezamenlijke missie: het bevorderen van duurzame toegankelijkheid en verantwoord hergebruik van wetenschappelijke onderzoeksgegevens.

Virtueel samenwerken
De overeenkomst werd door de directeuren Marcel Das (CentERdata) en Peter Doorn (DANS) getekend tijdens een Skype-sessie, om te onderstrepen dat je ook op afstand de krachten kunt bundelen.

Over CentERdata en DANS
CentERdata, gevestigd op de campus van Tilburg University, is een expertisecentrum voor online dataverzameling, beleidsanalyse en modelontwikkeling, en ontwikkeling van software voor het verzamelen en ter beschikking stellen van data aan wetenschappelijk onderzoekers. Voor het dissemineren van data en metadata heeft CentERdata een geavanceerd systeem ontwikkeld waarmee onderzoekers op een gebruikersvriendelijke manier toegang krijgen tot data die zijn verzameld bij het LISS panel, een online panel van 5000 Nederlandse huishoudens.

Data Archiving and Networked Services (DANS) is een instituut van KNAW en NWO en bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Tevens biedt DANS met NARCIS.nl toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en consultancy en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de samenwerking tussen DANS en CentERdata kunt u contact opnemen met Marion Wittenberg van DANS via marion.wittenberg [at] dans.knaw.nl of met Eric Balster van CentERdata via e.balster [at] uvt.nl.