Site visit Waddenacademie op 13 augustus aanstaande

Conform het evaluatieprotocol van de KNAW wordt de Waddenacademie geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie.

Het bestuur van de Waddenacademie

De KNAW heeft hiertoe een  externe evaluatiecommissie ingesteld, die als volgt is samengesteld:
Voorzitter: mw. Margreeth de Boer, voormalig Minister VROM, voormalig voorzitter Raad voor de Wadden.
Leden:  prof.dr.ir.  Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering WUR en prof.dr. Hans Renes, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land VUA.
Mw. dr. Willy van Strien, free-lance wetenschapsjournalist, treedt op als secretaris van de evaluatiecommissie.

De site visit vindt plaats op 13 augustus 2013 in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. Bekijk het programma van de site visit (pdf 76 kB).
Op 5 juli jl. heeft de evaluatiecommissie de volgende documenten ter voorbereiding toegestuurd gekregen:
-    Uitvoeringsplan Waddenacademie, december 2005 (pdf 218 kB);
-    Ondernemingsplan Waddenacademie, mei 2007 (pdf 3,4 Mb);
-    Jaarverslag Waddenacademie 2009 en 2010, juni 2011 (pdf 9,5 Mb);
-    Rol en positie van de Waddenacademie; advies Hollenga/Oosterveld, april 2012 (pdf 326 kB);
-    Jaarverslag Waddenacademie 2011 en 2012, juni 2013 (pdf 8,2 Mb);
-    Zelfevaluatierapport df 4,79 MB), juli 2013 (pdf 4,8 Mb);
-    Appendix bij zelfevaluatierapport, juli 2013 (pdf 2,9 Mb).