Subsidieprogramma voor innovatie in Fryslân

Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio.

Logo ffIV

Fryslân Fernijt IV loopt van 1 april 2014 t/m december 2017.

Subsidiebijdrage
Er is € 5.000.000 beschikbaar voor experimentele innovatieve samenwerkingsprojecten. Het budget wordt beschikbaar gesteld in vier tenders. Een bijdrage uit Fryslân Fernijt bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Per project bedraagt de minimale bijdrage € 50.000,- en de maximale bijdrage € 200.000,-.

Openstelling eerste tender op 1 april t/m 9 mei 2014
Het loket voor de eerste tender 2014 wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland opengesteld op 1 april 2014 om 9.00 uur. Het loket sluit op 9 mei 2014 om 12.00 uur. Het subsidieplafond voor de eerste tender is vastgesteld op € 1.200.000,-.

Mogelijk biedt het innovatiefonds ook interessante mogelijkheden voor vernieuwing binnen het waddenonderzoek.

Meer informatie op de website van de Provincie Fryslân.