TOP-subsidie NWO voor onderzoek vogelzenders

De onderzoeksgroep van Theunis Piersma heeft een TOP-subsidie van NWO gekregen voor de ontwikkeling en toepassing van individuele volgsystemen voor trekvogels op alle tijd- en ruimteschalen.

Steltlopers hebben lange poten waar ringen omheen passen om ze individueel herkenbaar te maken, en leven in open biotopen waar ze goed te volgen zijn. Met onze wadvogels en weidevogels is Nederland sleutelland voor steltlopers. Een florerende onderzoekstraditie hikt tegen doorbraken aan omdat kleurmerken beperkte resolutie hebben. Geavanceerde tracking-tools moeten daarom toepasbaar worden gemaakt voor kleine vogels. We brengen drie zendersystemen samen in onderzoek naar jaarcycli van grutto’s om (inter-) continentale trekbewegingen (satellietzenders), individuele levensreizen (geolocators) en lokale ruimtelijke en sociale processen (DTOA) te documenteren en ecologisch/evolutionair te interpreteren.

De TOP-subsidie bedraagt 722.000 Euro en is voor werk bij de Rijksuniversiteit Groningen en het NIOZ samen. De technische ontwikkeling van de zendersystemen en de toepassing op wadvogels zal plaatsvinden bij het NIOZ (o.a. door aanstelling van technici en postdoc). Aan de RUG worden de drie zendersystemen bijeen gebracht binnen een nieuw promotietraject aan grutto’s.