Tweede WadBlikavond over het Wad en beeldende kunst

Op maandag 8 oktober was de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik in een nagenoeg volle grote zaal van het Filmhuis Leeuwarden. Kie Ellens, maker van de openingstentoonstelling in het nieuwe Fries Museum, ‘Horizonnen; kunst in een veranderend Friesland’, hield een inleiding over het Wad en beeldende kunst.

Kie Ellens leidde de tweede WadBlikavond 'Het Wad en beeldende kunst'in.

Kie Ellens nam in zijn inleiding voor Wadblik een voorschot op de tentoonstelling ‘Horizonnen’ in het Fries Museum. Hij wil laten zien hoe door beeldende kunst het Wad lichamelijk voelbaar wordt gemaakt, hoe het Wad inspiratiebron is geweest voor het sublieme in de Friese kunst en hoe het aanleiding heeft gegeven tot procesmatige mechanismen, zoals verbeeld in een aantal recente werken. Bij zijn inleiding gebruikte hij diverse beeldfragmenten van kunstprojecten. Na de pauze vertoonde hij historische filmfragmenten van rond 1935 uit Nederland en Ierland, waarin het leven op zee is vastgelegd. Ellens ging ook in op de vraag hoe dergelijke beelden hebben bijgedragen aan de vorming van identiteit.

Meer foto's en de presentatie van Kie Ellens kunt u bekijken op de pagina WadBlik: Het Wad en beeldende kunst.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale Unesco Commissie, waarin lezingen worden gekoppeld aan historisch beeldmateriaal. Bekijk het volledige programma van Wadblik, dat loopt tot en met mei 2013.