Twijfel over cijfers zeespiegelstijging Wad

Het is vreemd dat de overheid voor het winnen van zout en gas in de Waddenzee van een veel lagere zeespiegelstijging uitgaat, dan bij dijkbescherming.

Droogvallend Wad

Klimaatdeskundige Pier Vellinga wees er maandag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State over een zoutwinproject in de Waddenzee op dat de zeespiegel tot 2100 door de klimaatopwarming gemiddeld minstens 60 tot 80 centimeter zal stijgen. De overheid gaat bij het zoutwinproject uit van een stijging van slechts 40 centimeter.

Lees het volledige artikel Twijfel over cijfers zeespiegelstijging Wad zoals gepubliceerd in de Leeuwarder Courant op 11 oktober 2016.

De Waddenacademie publiceerde deze zomer een Position paper Zoutwinning onder de Waddenzee.