Vaartocht Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Korte impressie van de tweede dag van het 18e symposium van de Waddenacademie, in samenwerking met Programma Rijke Waddenzee.

Uitleg over de vaartocht en inleiding op de Waddenkwis door Michiel Firet (SBB/PRW)

Op 24 mei 2017 voeren de Willem Jacob, de Anna Catharina en de Babbelaer met geïnteresseerde waddenliefhebbers vanuit Lauwersoog naar het Waddengebied voor een dagtocht op zee, om op een andere manier invulling te geven aan het thema: “Hoe rijk is de Waddenzee?”.

Na een hartelijk welkom en een snelle cursus zeilen uitpakken, hijsen en wenden, werd op elk schip een roulerend programma uitgevoerd door leden van Programma Rijke Waddenzee.

Hierbij werden de twee sprekers per zodiac van boot naar boot gebracht door Barbara Rodenburg.Nienke Dijkstra vertelde waarom ze “Doe eens Wad” heeft opgericht en hoe we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de enorme hoeveelheid afval in zee.

Martha Buitenkamp vertelde dat onlangs het trilaterale project “Swimway” van start is gegaan, in samenwerking met organisaties in Duitsland en Denemarken, om te kunnen voldoen aan onze internationale verplichtingen ten aanzien van een gezonde visstand in de Waddenzee.

Daarnaast werden de aanwezigen in twee willekeurige groepen gesplitst en onderworpen aan hun kennis van vooral het deel van het Waddengebied dat niet (vaak) zichtbaar is: het onderwaterleven. De soms moeilijke en soms praktische vragen, maar vooral de vorm en inzet, leiden tot hilarische situaties, maar er werd serieus gestreden en gepuzzeld. En gelukkig waren er voldoende zakjes kokkels, met bijbehorend recept voor een pastamaaltijd, zodat ook de verliezers winnaars werden.

Op de website van de Waddenacademie is een fotoreportage, alle presentaties (video en pdf) en een uitgebreider verslag van bovengenoemd symposium te vinden.