Verdronken geschiedenis van het waddengebied in Wadblik

Onder grote belangstelling vond maandag 31 oktober de tweede avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik plaats in het Filmhuis te Leeuwarden. De zaal zat bomvol! Het werd een afwisselende avond met presentaties van maar liefst vier onderzoekers over het overkoepelende thema 'Stormen over het wad en verdronken eilanden'.

Karel Essink, secretaris van de Stichting Verdronken Geschiedenis, opende de avond met een korte algemene inleiding over stormrampen in het verleden.  Grote stormen hebben tot verlies van land geleid, niet alleen door natuurlijke oorzaak, maar ook doordat mensen het veen achter de dijken hadden ontgonnen waardoor het land lager kwam te liggen. Vervolgens spraken de onderzoekers Hidde Feenstra en Albert Buursma over het verdronken eiland Bosch. Dit eiland lag ten oosten van Schiermonnikoog maar is tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 grotendeels in zee verdwenen. Feenstra toonde de ligging van Bosch op kaarten uit de zestiende eeuw. Op profielen van het eiland was het erop gelegen huis keurig ingetekend. Het programma voor de pauze werd afgesloten met een korte documentaire van Omrop Fryslân uit 2006 over de zoektocht van wetenschappers naar de restanten van Bosch.

Na de pauze leidde de Duitse archeoloog Dirk Meier de Duitse documentaire Atlantis der Nordsee (2010) in. Deze film/documentaire, waaraan Meier zelf heeft meegewerkt, ging over de verdwijning van de Duitse stad Rungholt op het voormalige Duitse Waddeneiland Strandt. Rungholt is verdronken tijdens de Marcellusvloed op 16 januari 1362. In de documentaire werd de vondst van de restanten op indrukwekkende wijze gereconstrueerd.De volgende Wadblik-avond, met als dubbelzinnig thema 'Dichter bij het wad', waarin de poëzie en het waddengebied centraal staat, is op 12 december 2011.

Het fragment uit de documentaire van Omrop Fryslân en de film/documentaire Atlantis der Nordseekunt u hier bekijken.

Bekijk het volledige programma van Wadblik, dat loopt tot en met mei 2012.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie, waarin lezingen worden gekoppeld aan historisch filmmateriaal.

Beluister ook het interview met Karel Essink op Omrop Fryslân.