Vijftiende Nieuwsbrief Atelier Fryslân

In deze nieuwsbrief onder andere de volgende wadden gerelateerde onderwerpen:

Gemalen vertellen het verhaal van het Friese landschap

Op 3 april Atelier Podium 3: Wat is natuur nog in dit land? met lezingen van Bas Haring (filosoof en auteur van het boek Plastic Panda’s), Henk de Vries (directeur natuurorganisatie It Fryske Gea) en Peter de Ruyter (leider Atelier Fryslân)

Informatie over het integrale advies 'Waddenland' dat Atelier Fryslân uiterlijk in juli 2012 verwacht op te leveren (aanvrager Regionaal College Waddengebied).

Bekijk de volledige nieuwsbrief op de site van Atelier Fryslân.