Virtuele Friese Academie voor Wetenschappen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Ernst Bruinsma, literatuurwetenschapper, hoofdredacteur van de Moanne en werkzaam bij de Afûk.

Cover proefschrift Kees Kuiken

Academisch onderzoek in Fryslân heeft weinig aanzien en staat vaak te ver van actuele maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Een reorganisatie is nodig betoogt Bruinsma.

Begin vorige maand zat ik in de Martinikerk in Franeker. Daar vond een bijzondere plechtigheid plaats omdat Kees Kuiken voornemens was te promoveren op zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Bildt. Het zal weinigen verrassen dat hij zijn verdediging met verve heeft volbracht. Toch wilde het maar geen groots evenement worden. Het cortège was misschien wat klein, de kerk wat groot en het publiek minder talrijk dan gehoopt.

Lees het volledige artikel Virtuele Friese Academie voor Wetenschappen op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.

Het proefschrift van Kees Kuiken is te vinden in het overzicht van waddengerelateerde proefschriften.