Vooraankondiging Tijwisselaar Conferentie op 30 mei 2013

Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de werkconferentie Tijwisselaar. Een unieke dag in het Waddengebied waar de kennis en ervaringen van actuele projecten en ontwikkelingen worden gekoppeld aan de wetenschappelijke inzichten en de ambitie op de lange termijn. Terwijl het programma van de dag zich focust op hoofdthema’s als natuurherstel, sociaaleconomische ontwikkeling, veiligheid en recreatieve ontwikkeling wordt ondertussen steeds de vraag gesteld naar ‘wat uw werk voor de Wadden nu zo de moeite waard maakt’ en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het Waddengebied.

Affiche Tijwisselaar

Tijdens het ochtenddeel van het programma ondergaan de deelnemers in groepen een reeks van korte, nauwkeurig voorbereide lezingen, discussies en optredens. Er worden concrete ervaringen en visies vanuit verschillende belangen en invalshoeken gepresenteerd, die uiteindelijk vragen om onderlinge verbinding. Het ochtendprogramma heeft tot doel u te laten zien wat er gebeurt in het Waddengebied, wat we weten en wat de dilemma’s zijn, maar ook om u te inspireren de volgende stap te zetten.

Tijdens het middagdeel van het programma worden de deelnemers gestimuleerd om vanuit hun eigen betrokkenheid en invalshoeken te reflecteren op de gezamenlijke toekomst van het Waddengebied. De conferentie wordt gehouden in het dorp Marrum op donderdag 30 mei aanstaande en duurt van 9.00 tot 17.00. Wanneer u woonachtig bent op één van de eilanden en per boot in Harlingen, Lauwersoog of Holwerd arriveert of wanneer u per trein reist naar Groningen of Leeuwarden, dan staan pendelbussen vanaf 8.00 uur in de diverse havens en stations voor u klaar. De precieze vertrektijd van de pendelbussen wordt op een later moment aan u doorgegeven. Het aantal plaatsen is beperkt, maximaal 200 deelnemers kunnen zich inschrijven tussen 30 maart en de sluitingsdatum van 1 mei. Houdt u hiervoor ook de website van de Waddenacademie in de gaten!

De programmaonderdelen vormen een integrale eenheid, waardoor het alleen mogelijk is u voor het gehele programma in te schrijven.
Voor nadere praktische informatie kunt u contact opnemen met Sjerpy Joustra van de Waddenacademie 058 – 233 90 30 of met de programmamaker Bianca Hiemcke Schriek 06 30 28 1125.

Met vriendelijke groet,
Jouke van Dijk - voorzitter Bestuur Waddenacademie 
Joan Stam - voorzitter Regiekamer Programma naar een Rijke Waddenzee

Omrop Fryslân besteedde aandacht aan de Tijwisselaar op 4 april. U kunt het interview met Klaas Deen beluisteren.