Voorstudie maatregelen Ecologische verbeteringen Eems Estuarium

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een uitvoeringsagenda voor het Nederlandse deel van het estuarium opgeleverd, gericht op structurele ecologische verbetering.

Het doel van de uitvoeringsagenda is om de oorzaken van de huidige problemen in het ecologische systeem structureel aan te pakken. Voor zover dat op dit moment kan, want de precieze oorzaken hebben we slechts gedeeltelijk in de vingers.

Uit de Voorstudie blijkt dat het getij moeilijk is te beïnvloeden met maatregelen in het mondingsgebied of het middendeel. Hier zijn zeer ingrijpende maatregelen nodig om een substantieel effect te bereiken. Een aantal maatregelen lijkt niettemin kansrijk om nader te verkennen zoals herstel meergeulenstelsel, anders varen en komberging vergroten.

Lees het volledige bericht op de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee.