wad-nu.nl gelanceerd

Op de Leeuwarder Uitmarkt van 31 augustus is door Katja Philippart, lid van de directie van de Waddenacademie en coördinator project Walter, Wad-NU gelanceerd. Wad-Nu is een bundeling van bestaande gegevens over de actuele staat van het waddengebied. Voor vele waddenbezoekers en - werkers een handig hulpmiddel.

Katja Philippart tijdens de lezing op de uitmarktin Leeuwarden.

Wad-Nu is onderdeel van een serie data- en informatieproducten die inzetbaar zijn voor beheer, beleid en bezoekers van het waddengebied. Met Wad-Nu komt Walter tegemoet aan een grote wens van het publiek om verspreide gegevens over de actuele status van het waddengebied via  één punt beschikbaar te maken.  

Meer informatie: www.Wad-Nu.nl.