Waddenacademie brengt advies uit over 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein

De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds advies uitgebracht in welke 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein door het Waddenfonds zou moeten worden geïnvesteerd.

blik op het wad bij Schiermonnikoog

De Waddenacademie adviseert het Waddenfonds om te investeren in projecten die werkgelegenheid creëren die past bij het opleidingsniveau van de bewoners en die een directe relatie hebben met de ruimtelijke kwaliteiten van het kustgebied. Het gaat om het stimuleren van activiteiten die geen negatieve effecten hebben op de unieke natuurwaarden, het cultureel erfgoed en het landschap van het Waddengebied.

De Waddenacademie adviseert het Waddenfonds om voor het verbeteren van de sociaaleconomische positie in het kustgebied van het Waddengebied te investeren in projecten op het terrein van (1) voedselvoorziening, (2) toerisme en (3) zakelijke en persoonlijke diensten.

Lees het volledige advies: Naar een rijke Waddenkust - november 2014 (pdf 0,3 Mb).

Het Friesch Dagblad besteedde op 8 december aandacht aan het advies van de Waddenacademie in het artikel: Waddenfonds kan banengroei stimuleren (pdf 3 Mb).