Waddenacademie dient vraag in bij Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Logo Nationale Wetenschapsagenda

Iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda en een vraag aan de wetenschap indienen. De Waddenacademie heeft de volgende vraag ingediend:
Hoe kunnen de unieke natuurwaarden van de Wadden worden behouden met tegelijkertijd ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik? U kunt de toelichting op deze vraag bekijken op de site van de Nationale Wetenschapsagenda.

Na de sluitingsdatum van 1 mei wordt een eerste selectie van vragen gemaakt. De geselecteerde vragen worden ingedeeld in drie trajecten: breed maatschappelijk, uitgesproken economisch of algemeen wetenschappelijk. Voor elk traject vindt in juni een conferentie plaats waar de vragen worden bediscussieerd.

Meer informatie: http://www.wetenschapsagenda.nl/