Waddenacademie ondersteunt Korea bij aanvraag Werelderfgoed

Op uitnodiging van het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats nam Martin Baptist namens de Waddenacademie deel aan een expert workshop die werd gehouden op 1 en 2 mei in Seocheon, Zuid-Korea.

De Getbol: een geul snijdt zich een weg door het slikkige wad. Op de achtergrond een dam die de riviermonding afsluit. Foto: Marin Baptist.

Europese en Koreaanse wetenschappers bespraken gedurende deze dagen hoe een werelderfgoedaanvraag voor de Koreaanse wadden (Getbol) voorbereid moet worden. Aan bod kwam welke kennis benodigd is voor een aanvraag, welke aspecten van Outstanding Universal Value belicht kunnen worden, en hoe de huidige gebiedsbescherming bij wet is geregeld. Martin Baptist adviseerde over de uitvoering van een Comparative Analysis. Een Comparative Analysis maakt een belangrijk onderdeel uit van een nominatiedossier want hierin wordt besproken waarin een genomineerd gebied uniek is ten opzichte van soortgelijke gebieden over de hele wereld. Vanuit Europa namen ook Jens Enemark (voormalig secretaris van het Common Wadden Sea Secretariat) en Burghard Flemming (voormalig hoogleraar geologie) deel.

Martin Baptist maakte een verslag van deze bijeenkomst (met foto's en informatie over de excursie).

Bekijk de pdf van de presentatie die Martin Baptist hield tijdens deze workshop en de outlines van zijn presentatie.