Waddenacademie organiseert Wadden cafés

Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie vier keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen.

Wadden cafés

Tijdens elk Wadden café zal directielid Cultuurhistorie dr. Meindert Schroor de avond voor de pauze starten met een inleiding over de (cultuur)historie van het gebied waar we die avond te gast zijn. Na de pauze zal  één van de directieleden van de Waddenacademie ingaan op een specifieke casus die speelt in het betreffende gebied.
Uiteraard is er ruimte voor vragen en gelegenheid tot discussie. De avonden worden in goede banen geleid door Bert Looper, directeur van Tresoar.

Op 11 mei aanstaande zal het eerste Wadden café gehouden worden in Hotel de Gouden Klok in Holwerd. Prof.dr. Jouke van Dijk, directievoorzitter en portefeuillehouder Economie zal deze avond na de pauze vertellen over economische kansen in de kustregio.

Lees hier meer over de data en onderwerpen van de komende Wadden cafés.