Waddenacademie pleit voor Waddenzeebreed onderzoek naar de effecten van koelwaterinstallaties op vispopulaties

Op 13 januari heeft de Waddenacademie een brief gestuurd naar staatssecretaris Bleeker met daarin een pleidooi voor Waddenzeebreed onderzoek naar de effecten van koelwaterinstallaties op vispopulaties.

De Eemshaven ontwikkelt zich momenteel tot een omvangrijk energiecluster in het Nederlandse Waddengebied. Vergelijkbare ontwikkelingen doen zich voor bij Wilhelmshaven en in de Duitse estuaria van Weser en Elbe. Als alle bestaande plannen met betrekking tot de Eemshaven worden gerealiseerd, dan wordt in de toekomst voor het Waddengebied een verdubbeling verwacht van de hoeveelheid opgewekte energie en van het volume koelwater dat wordt gebruikt. Welk effect heeft dit op de Waddenzee? Deze vraag stond centraal tijdens een gezamenlijke internationale workshop over de koelwaterproblematiek in het Waddengebied die de Waddenacademie en de Waterdienst van Rijkswaterstaat op 4 november 2010 in Nieuweschans organiseerden. Aan de workshop namen zo´n 50 wetenschappers, regionale beleidsmakers en vertegenwoordigers van belangengroepen en industrie uit Nederland en Duitsland deel. Naar aanleiding van de opmerkingen en conclusies die tijdens deze workshop zijn getrokken heeft de Waddenacademie de brief aan staatssecretaris Bleeker geschreven.

Lees de volledige brief (pdf 40kB).