Waddenfonds geen snoeppot maar investeringsmotor

"Het waddenfonds moet niet zomaar een subsidiepot zijn maar een investeringsmotor. Met gerichte investeringen die werkelijk tot iets leiden".

Logo Waddenfonds

Dit citaat van Wim Meijer werd aangehaald in een artikel van Halbe Hettema in de Leeuwarder Courant van 14 november. Meijer sprak gisteren op de Waddenfondsdag in Harlingen. De inmiddels 75 jaar oude Meijer was 10 jaar geleden de grondlegger van het Waddenfonds dat als compensatie van gaswinning in de Waddenzee tot ecologische en economische impulsen zou moeten leiden.

Nu een derde deel van de looptijd van twintig jaar om is, maakte Meijer er de tussenbalans op. Hij ziet grote verbeteringen maar signaleert ook problemen. Krimp en de hoge werkeloosheid in het Waddengebied kunnen de de samenhang tussen ecologie  en economie verzwakken terwijl die juist versterkt zou moeten worden.

Geld voor natuur en bedrijvigheid moet niet alleen van het fonds komen. Meijer wil dat er mee gezocht wordt naar belanghebbenden in het Waddengebied die ook zelf willen investeren.

Los van de zorgen voor de toekomst signaleerde Meijer ook veel goeds, als positieve ontwikkelingen noemde hij onder andere het Programma naar een Rijke Waddenzee dat meehelpt bij het natuurherstel, de Waddenacademie die zorgt voor meer kennis en de recente decentralisatie van Rijk naar Provincies die het Waddenfonds dichter bij de gebruiker brengt.

Lees het volledige artikel dat op 14-11 verscheen in de Leeuwarder Courant.