Waddenfonds voortaan per regio gevolgd

Met ingang van 30 augusutus houden de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer toezicht op het Waddenfonds. Voorzitter Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer heeft de onderzoekstaak symbolisch overgedragen aan zijn regionale collega’s bij een overleg in Leeuwarden.

 

Waddenzee vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds, dat gedecentraliseerd is vanuit het Rijk. Het is dan ook logisch dat het toezicht en de controle op de besteding van de ruim 562 miljoen euro in het Waddenfonds op regionaal niveau plaatsvindt.

Dat die controle van belang is, bleek in mei van dit jaar uit de laatste rapportage van de Algemene Rekenkamer. De rekenkamer stelde vast dat sinds de oprichting van het Waddenfonds in 2006 aan 54 projecten subsidie is toegekend. Op 31 december 2011 waren er tien projecten afgerond, was één project ingetrokken en waren 43 projecten in uitvoering. Van die 43 lopende projecten zijn er 22 met zekerheid vertraagd. De helft daarvan kampt met meer dan een jaar vertraging. De rekenkamer tikte minister Melanie Schultz van Haegen op de vingers omdat dit niet in het jaarverslag van het Waddenfonds te vinden is. Des te kwalijker, omdat dit het laatste verslag was voorafgaand aan de overdracht aan de provincies.

In het verlengde hiervan stelt de VVD-fractie in Provinciale Staten vragen aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de projecten. ‘De VVD krijgt signalen dat er een vertraging is als het gaat om de mogelijkheid tot het indienen van projecten.‘ Ook van het streven om 50 procent in de economie te steken komt nog niet veel terecht, aldus de liberalen, die niet alleen overheden en natuurorganisaties willen laten profiteren, maar ook ondernemers.

Meer berichtgeving over het waddenfonds op waddenzee.nl.

Ook de Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan het Waddenfonds in een kritisch redactioneel commentaar getiteld Waddeninjectie (pdf 0,1 Mb).