Waddenzee als klimaatbuffer gefilmd door Ruben Smit

Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen en stijgt de zeespiegel, ook in de Waddenzee. Om ook in de toekomst veilig te blijven moet in de komende jaren bijna twee derde van alle dijken rond de Wadden worden versterkt. Laten we dat dan zo natuurlijk mogelijk doen, op een manier die bij het Waddenlandschap past. Dat is de boodschap die de bekende filmer met prachtige beelden aan ons meegeeft.

Kwelders aan de Groninger kust. Foto: TS.

Het filmpje is vorig jaar gemaakt in opdracht van de Waddenvereniging in het kader van het concept ‘klimaatbuffers’. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Hoe de natuur kan helpen bij het veiliger maken van het land vraagt om kennis en praktijkonderzoek. Partners als de Waddenacademie en het programma WaLTER hebben het tot stand komen van het filmpje dan ook ondersteund. Veiligheid en natuur is één van de onderwerpen waar wetenschappers op 21 mei over door zullen praten bij het symposium ‘Weerbare Wadden’. Met dit symposium geven de onderzoekers van het programma WaLTER een overzicht van de resultaten die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen door 10.000 datasets te ontsluiten voor beheerders, gebruikers en bewoners.
 
“Dit filmpje laat zien dat slim opknappen van dijken mét natuur, het leven niet alleen veiliger, maar ook mooier kan maken”, zegt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. “De beelden smaken overigens wel naar meer, we hopen dan ook dat dit het begin is van een veel langere Waddenfilm”. De Waddenvereniging werkt samen met Ruben Smit en de Waddencentra aan een grote Waddenfilm in combinatie met een educatieprogramma in het gebied zelf. De film zou in 2018 uit moeten komen.

Bekijk hier het filmpje op Youtube.