WaLTER update december 2014

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een blauwdruk voor basismonitoring ten behoeve van belangrijke thema’s in het waddengebied en een dataportaal voor waddendata.

WaLTER update

WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen van de provincies Noord-Holland en Fryslân en loopt tot medio 2015.

In de WaLTER update van december 2014  is er o.a. aandacht voor:

- Nederland toegetreden tot ILTER netwerk
- WaLTER als sprekend voorbeeld
- WaLTER on Tour

Bekijk de  WaLTER Update december 2014.