WaLTER Update september 2013

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.

WaLTer update

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân.

In de WaLTER update van september 2013 o.a. aandacht voor:

  • de Raad van Advies voor WaLTER die op 13 november wordt geïnstalleerd
  • het WaLTER Data- en Informatieportaal dat de komende maanden intern wordt getest en begin 2014 beschikbaar komt voor het publiek.

De WaLTER Update september 2013 is te bekijken via de WaLTER website. Hier zijn ook de eerdere updates te bekijken.