Wat is er zo belangrijk aan een kolencentrale?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk Moll.

De provincie Groningen gaat ervan uit dat de kolencentrale van RWE in de Eemshaven er komt, ondanks de vernietigende uitspraak van de Raad van State. Een voorbarige stellingname.

Prof. dr. H. C. Moll is voorzitter van het Centrum voor Energie en Milieukunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 1997 lid van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming van de provincie Groningen, die adviseert over beroep en bezwaar, ingediend bij de provincie

Lees het volledige artikel.