Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies op Stenden Hogeschool/ETFI en programmaleider Toerisme, werelderfgoed en educatie bij de Waddenvereniging.

Poster wereldergoed. Bron: werelderfgoed.org.

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en het behoud van het werelderfgoed Waddenzee; de nadelige gevolgen tot een minimum beperken; bijdragen aan bewustzijn, begrip en steun voor de bescherming van het gebied.

De uitgangspunten van de strategie voor duurzaam toerisme in het waddengebied, zoals geformuleerd door de drie waddenlanden, zijn helder. Maar zeven jaar na de aanwijzing van de internationale Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed is ook duidelijk dat de werelderfgoedstatus van de Waddenzee niet vanzelf leidt tot een duurzame groei van het toerisme.

Het toerisme in het waddengebied kent een lange traditie. Sinds de negentiende eeuw hebben met name de eilanden een grote aantrekkingskracht op liefhebbers van zee, zon en de specifieke eilander natuur en cultuur. Zeker in Nederland is de vastelandskust daarbij sterk achter gebleven. Den Helder, Harlingen, Holwerd en Lauwersoog weten nauwelijks te profiteren van de honderdduizenden badgasten die elk jaar de Waddenzee oversteken. Kan een goede promotie van het werelderfgoed Waddenzee wel nieuwe bezoekersstroom naar het kustgebied op gang brengen en daarmee bijdragen aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland?

Lees het volledige artikel: Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.