Wetenschap over het Wad

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing over hun portefeuille. Achtereenvolgens staan de geologie, ecologie, economie, cultuurhistorie en het klimaat van het Wad centraal.

De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

10 februari: Ontwikkeling van het Wad in tijd en ruimte door Hessel Speelman
17 februari: De ecologie van het Wad door Katja Philippart
3 maart: Werken en wonen in het Waddengebied door Jouke van Dijk
10 maart: Waddenzee - Waddenland door Meindert Schroor
17 maart: Wadden in tijden van klimaatverandering door Pier Vellinga

Vijf dinsdagavonden van 19:30 tot 21:00 uur openbare bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34
in Leeuwarden.
De reeks is per avond te boeken (€3,50), voor de hele reeks geldt een korting.

Meer informatie: www.volksuniversiteitfryslan.nl/Cursusaanbod