Zesde Waddenlezing gehouden: Klimaatverandering en de Wadden: klimaat als kans

Op maandag 4 april hield klimaatwetenschapper en voorzitter van de Waddenacademie prof. Pavel Kabat in Leeuwarden de zesde en voorlaatste lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.

Ruim zeventig belangstellenden waren naar de Kanselarij gekomen om professor Kabat  te horen spreken over de vraag of de klimaatverandering en zeespiegelstijging voor het waddengebied vooral als een bedreiging of toch primair als kans moeten worden beschouwd. Als grootste bedreigingen door klimaatverandering en zeespiegelstijging in het waddengebied noemde Kabat de kustverdediging op korte tot middellange termijn, het mogelijk 'verdrinken' van de wadden op (zeer) lange termijn, de veranderingen in de waterhuishouding op de eilanden en het vasteland en de ecologische veranderingen.
In zijn lezing benadrukte Kabat vooral de nieuwe kansen die de klimaatverandering en zeespiegelstijging biedt voor innovaties en voor duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied.

De lezing van prof. Kabat is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad.