Skip to main content

Essay: Lichtgroen als koers

In de Leeuwarder Courant schreef Prof. dr. ir. Theo Spek een essay over de toekomst en de waarde van het Friese landschap. Theo Spek is hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens lid van de Wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie.

Het landschap langs de Friese Waddenzeedijk ter hoogte van Marrum. Foto: Joop van Houdt, Beeldbank RWS

Het landschap langs de Friese Waddenzeedijk ter hoogte van Marrum. Foto: Joop van Houdt, Beeldbank RWS

Bij verkiezingen van de mooiste plek of het mooiste landschap van Nederland eindigt Friesland vrijwel altijd bovenaan. Geen toeval: het Friese landschap beschikt over een grote variatie, rijke geschiedenis, rust en ruimte. Maar wat hoogleraar Theo Spek betreft mag er wel een tandje bij als het gaat om het investeren van samenleving en politiek in het landschap van Friesland.

Anders dan in de Randstad of het zuiden van ons land kent Friesland nog een keur aan goed bewaard gebleven cultuurlandschappen: van de beboste heuvels van Gaasterland, de uitgestrekte veenweiden en meren van het Lage Midden naar de zandruggen en beekdalen van de Stellingwerven; en van de groene kleiweiden van het terpengebied, de rijke akkers van Bouhoeke en Bildt naar de blinkende duinen van de Waddeneilanden of de houtsingels en dykswallen van de Friese Wouden.

Lees het volledige artikel: Lichtgroen als koers dat is verschenen in de Leeuwarder Courant van 27 maart 2021.