Skip to main content

Factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied verschenen

Naast de stikstofcrisis waar Nederland nog steeds mee worstelt, gaat een volgend milieudossier steeds meer knellen: de Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. Nederland gaat de Europese doelen die in 2027 bereikt moeten worden waarschijnlijk niet halen, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Milieu aan de Kamer. Dit geldt ook voor het Waddengebied, zo blijkt uit de nieuwe factsheet van de Waddenacademie over de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied.

Beoordeling chemische toestand oppervlaktewater Waddengebied
Beoordeling van specifieke verontreinigende stoffen (als onderdeel van de ecologische toestand

De factsheet geeft een overzicht van verontreinigingen waarvan de toegestane concentraties worden overschreden in het Waddengebied.

In de factsheet wordt niet ingegaan op de mogelijke effecten van die verontreinigingen op mens en milieu, niet op de staat van de andere componenten van de waterkwaliteitsbepaling en ook niet op de kwantitatieve staat.

Waar mogelijk worden wel de mogelijke bronnen van de verontreinigingen geduiden wordt een kort en  beperkt overzicht gegeven van de beoogde maatregelen (handelingsperspectieven) om de waterkwaliteit wat betreft verontreinigingen voor 2027 aan de daaraan gestelde eisen te laten voldoen.

Dowwnload de factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied (pdf 1 Mb)

Dit is de derde in de reeks factsheets van de Waddenacademie. De eerste twee factsheets gingen over Klimaatverandering en de Wadden en de Kanoet. Alle factsheets zijn te vinden in de publicatielijst.

Vakblad H2O interviewde Katja Philippart naar aanleiding van het verschijnen van de factsheet. Lees het artikel: Veel werk aan de winkel bij waterkwaliteit Waddengebied.