Skip to main content

Kees Bastmeijer benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 21 november jl. prof. dr. Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van de Waddenacademie, met de portefeuille Natuur en Recht. De benoeming gaat in per 1 januari 2020 en is voor een periode van vijf jaar.

Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van de Waddenacademie, met de portefeuille Natuur en Recht

Kees Bastmeijer wordt per 1 januari directielid van de Waddenacademie, met de portefeuille Natuur en Recht

Kees Bastmeijer volgt prof. dr. ir. Pier Vellinga op, wiens statutaire benoemingsperiode per 1 januari 2020 afloopt. Vellinga was vanaf oktober 2014 lid van de Waddenacademie met de portefeuille Klimaat en Water. 

Prof. dr. Kees Bastmeijer (Zutphen, 1966) promoveerde in 2002 aan de Tilburg University op het proefschrift The Antarctic Environmental Protocol and Its Domestic Legal Implementation. Na zijn promotie is hij aan de Tilburg University blijven werken, eerst als senior-onderzoeker en vanaf 2009 als hoogleraar Natuurbescherming en Waterrecht. Zijn onderzoek en publicaties hebben vooral betrekking op de rol van het recht bij het beschermen van natuur, zowel internationaal als in Europa en Nederland. Regelmatig was en is Bastmeijer Visiting Professor aan buitenlandse universiteiten, onder meer in Canada (Ottawa), Zweden (Gotenburg) en Australië (Hobart).
Naast zijn wetenschappelijke loopbaan vervult Bastmeijer verschillende maatschappelijke functies, waaronder die van arbiter bij het Permanent Hof van Arbitrage onder het Milieuprotocol van het Antarctica Verdrag.

De Waddenacademie is ingenomen met de benoeming van Kees Bastmeijer. Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Met de benoeming van Kees Bastmeijer heeft de Waddenacademie een gezaghebbend wetenschapper op het terrein van natuur en recht aan zich weten te binden. Met de benoeming van Kees Bastmeijer kan de Waddenacademie ook de meer juridische aspecten rondom het Waddengebied van een wetenschappelijke onderbouwing en verdieping voorzien. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Kees Bastmeijer een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de doelstelling van de Waddenacademie om de kennis over het waddengebied te vergroten’.

Voor meer informatie:

Directeur van de Waddenacademie Prof. dr. Jouke van Dijk (jouke.van.dijk@waddenacademie.nl) of secretaris Klaas Deen (klaas.deen@waddenacademie.nl,  tel. 0614401374)

Portefeuillehouders Waddenacademie