Skip to main content

Verzamelbrief Wadden verschenen

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Wolkenpartij spiegelt in het wad nabij mosselbank. Foto: AB

De brief gaat over de volgende onderwerpen:

  • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 ;
  • stand van zaken moties over de Agenda voor het Waddengebied 2050;
  • doorwerking Nationaal  Waterprogramma  2022-2027;
  • Governance Waddengebied;
  • aanlanding kabel windpark ten noorden van de Waddeneilanden;
  • gaswinning onder de Waddenzee – locatie Ternaard;
  • ecologisch onderzoek MSC Zoe.

Download de verzamelbrief op de website van de rijksoverheid