Skip to main content

Waddenacademie verzorgt serie lezingen bij NIVON Groningen

Vanaf 15 januari vinden er vier lezingen plaats waarbij de Wadden centraal staan. Achtereenvolgens komen de geologie, economie, cultuurhistorie en klimaatverandering van dit Werelderfgoed aan bod. Sprekers van de Waddenacademie verzorgen de lezingenreeks, die door NIVON en de Waddenacademie wordt aangeboden.

Waddenlezingen Waddenacademie bij Nivon in Groningen

Op de eerste avond, woensdag 15 januari, geeft Piet Hoekstra, portefeuillehouder geowetenschap  een lezing over het ontstaan en de dynamiek van het Waddengebied. Het Waddengebied zoals we dat nu kennen, is immers het resultaat van processen op verschillende tijd- en ruimteschalen. Hij zal kort ingaan op de geologische geschiedenis van het gebied en richt zich voornamelijk op de meer recente ontstaansgeschiedenis van de Waddenzee en de eilanden. Hij licht toe welke processen en dynamiek daarbij een rol spelen. Ook komt de vraag aan de orde: wat gaat een mogelijk versterkte zeespiegelstijging betekenen voor de toekomst van ons Waddengebied?

De volgende lezingen zijn op 11 maart (wonen, werken en recreëren in het waddengebied), 15 april (Waddenzee-Waddenland, cultuurhistorische aspecten van het internationale Waddengebied en 12 mei (Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging).

De eerste lezing op 15 januari vindt plaats in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, 9712 NR in Groningen
Tijd: 19:30-21:30 (inloop vanaf 19:00 uur)
Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via secretarisgroningenassen@nivon.nl

Meer informatie in de Kalender van de Waddenacademie of via de website van het NIVON