Skip to main content

Expertmeeting Plastics in het Waddengebied

1 juni 2021
10:00-12:30 uur
Online

Op 1 juni 2021 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met een twintigtal deskundigen een expertmeeting over plasticvervuiling in het Nederlandse deel van het Waddengebied (de Waddenzee en Noordzeekustzone, inclusief de randen zoals stranden en duinen van de eilanden en de kwelders) in algemene zin en met bijzondere aandacht voor de ervaringen met de MSC Zoe.

In de expertmeeting kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  •  de feitelijke omvang en belangrijkste bronnen van plasticvervuiling in het Waddengebied;
  •  de ecologische en sociaaleconomische effecten van plasticvervuiling in het Waddengebied;
  • de bestaande juridische normstelling en verhaalbaarheid van plastic-gerelateerde schade;
  • de eventuele maatregelen om schade te voorkomen / te beperken/ te compenseren;
  • de belangrijkste leemtes in kennis.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

De links naar de presentaties vindt u in het verslag, maar ook hieronder.

Presentaties

Blok 1: Omvang van de vervuiling en belangrijkste bronnen van plastics in het Waddengebied

1a. Wat voor zwerfvuil wordt gevonden in het Nederlandse Waddengebied en waar komt dat vandaan?
Door: Elisa Bravo Rebolledo (BuWa)

1b. Wat voor plastics worden gevonden in magen van vissen en vogels in de Noordzeekustzone en waar komt dat vandaan? Door: Suse Kühn (WMR) & Jan Andries van Franeker (WMR)

Blok 2: Gevolgen van vervuiling van plastic deeltjes voor de zee

2a. Hoe verspreiden plastic deeltjes zich in het mariene milieu?
Door: Erik van Sebille (UU), Bart Koelmans (WUR) & Annemarie van Wezel (UvA)

2b. Wat waren de ecologische effecten van het ladingverlies van de MSC Zoe voor de Waddenzee en kustzone van de Noordzee?
Door: Johan van der Molen (NIOZ) & Edwin Foekema (WMR)

Blok 3: Sociaaleconomische effecten van plasticvervuiling in het Waddengebied

3a. Hoe meten economen de economische effecten van plastic vervuiling in de Wadden?
Door: Pieter van Beukering (Waddenacademie)

Blok 4:  Normstelling en verhaalbaarheid van ‘plastic-schade’

4a. Waar en hoe wordt plastic vervuiling geadresseerd in bestaande natuurbeschermings- en waterwetgeving?  
Door: Kees Bastmeijer (Waddenacademie)

4b. Wat zijn de recente (MSC Zoe) ervaring met de EU Aansprakelijkheidsrichtlijn?
Door: Edward Brans (UU)