Skip to main content

Symposium Op Terp Hoogte

Over de kwaliteit van het Waddenlandschap

26e Symposium Waddenacademie
10 en 11 september 2021

Museum Wierdenland Ezinge

Op 10 en 11 september organiseerde de Waddenacademie haar 26e symposium genaamd Op Terp Hoogte. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met Rademacher/De Vries Architecten, Berte Daan landschap en Museum Wierdenland.

10 september

Op 10 september vond het inhoudelijke gesprek met elkaar plaats in Ezinge. De wisselwerking tussen land en water, tussen natuur en mens en tussen dijk en terp vormt de basis voor het landschap aan de Waddenkust.  In de afgelopen jaren is, ook vanwege de klimaatverandering, er een groeiende aandacht voor extensieve landbouw, dynamisch waterbeheer en klimaatbestendige natuurontwikkeling . Met name landschapsarchitecten hebben verschillende onderzoekprojecten en visies over het landschap aan de Waddenkust gepubliceerd met als rode draad een toenemende rol voor water in de ruimtelijke omgeving.

Tijdens de eerste dag van het symposium werd vanuit een drietal invalshoeken de vraag aan de orde gesteld hoe we de dynamiek tussen waterbeheer en landbouw naar een nieuw evenwicht kunnen krijgen ten behoeve van een hoogwaardig, veilig, aantrekkelijk en economisch interessant landschap aan de Waddenkust:

  • Hoe maken we van het landschap weer een collectieve opgave?
  • Hoe verhouden waterbeheer en landbouw zich tot elkaar in de toekomst?
  • Hoe ontwikkelen we de regio naar een ruimtelijk aantrekkelijk landschap?

Bekijk hier het programma

Waddenwoord

Het symposium werd afgesloten met de bekendmaking en uitreiking van de prijs voor het ultieme Waddenwoord

Verslag

Bekijk onze speciale verslag website voor foto's en verslagen van lezingen en paneldiscussies.

11 september

Op 11 september verkenden deelnemers het landschap aan de Waddenkust met de elektrische fiets, onder begeleiding van twee deskundigen die het landschap als hun broekzak kennen.