Skip to main content

Wat zijn de waarden van de Waddenzee?

29e symposium Waddenacademie
3 oktober 2022
Theaterkerk Nes (gemeente Noardeast Fryslân)

Op 3 oktober 2022 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Omgevingsberaad Waddengebied en Programma naar een Rijke Waddenzee het symposium Wat zijn de waarden van de Waddenzee? in de theaterkerk Nes.

Tijdens het symposium ‘Wat zijn de waarden van de Waddenzee?” werd ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van een zekere spanning?

Over deze en andere vragen spraken onder meer Christianne van der Wal – Zeggelink (Minister voor Natuur en Stikstof), Bernard Baerends (Common Wadden Sea Secretariat), Martin Baptist (Wageningen Marine Research), Meindert Schroor (Waddenacademie) en Kathleen Ferrier (Nationale Unesco Commissie).

Tijdens het symposium werd ook Wadden in Beeld 2021 gepresenteerd.

Programma

Bekijk het complete programma.

Verslag

Bekijk onze speciale verslag website voor foto's en verslagen van de lezingen en paneldiscussies.