Advies Garnalenvisserij

Cover publicatie

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te onderbouwen heeft de Waddenacademie IMARES gevraagd om een ‘best professional judgement’ te geven ten aanzien van de drie vragen die het Waddenfonds aan de Waddenacademie heeft voorgelegd. Dit rapport "Expert judgement garnalenvisserij" is als bijlage bij het advies aangeboden.

Download

Advies garnalenvisserij (pdf 0,5 Mb)

rapport Expert judgement garnalenvisserij van IMARES (pdf 1Mb) en de aanbiedingsbrief (pdf 56 kb).