Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

Cover

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de “Vismigratierivier” (VMR)
- “Swimway” (SW)
- “Ruim Baan voor Vissen 2” (RBvV2)

Doel van alle drie projecten is het verbeteren van de visstand in het waddengebied.

Op verzoek van het Opgaveteam Vitale Kust van het Investeringskader Waddengebied (IKW) heeft de Waddenacademie in de persoon van Katja Philippart een voorstel gemaakt hoe de verschillende monitoringsactiviteiten van de drie projecten goed op elkaar af te stemmen.

Download file

Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied pdf (406 kB)