Analyse van sociaaleconomische problemen in het waddengebied

Cover position paper 2009-05

Publicatie 2009-05

position paper Sociale en Ruimtelijke Economie, uitgebracht bij de Integrale Kennisagenda van de Waddenacademie in 2009.

Leading Auteurs: J. van Dijk, H. Folmer

Download:

Analyse van sociaaleconomische problemen in het waddengebied (position paper Sociale en
Ruimtelijke Economie) (pdf 2,8 Mb)