De draagkracht van de Waddenzee gemeten

Cover de Draakracht van de Waddenzee gemeten

De draagkracht van de Waddenzee gemeten is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Waddenacademie, juli 2013. Deze publicatie geeft een beschrijving van alle waddengerichte projecten binnen het NWO-programma Zee- en Kust Onderzoek.

Download file

De draagkracht van de Waddenzee gemeten