Skip to main content

De kennishuishouding van het Waddengebied; Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Cover rapport kennishuishouding wadden

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het Waddengebied. Hierbij is expliciet gekeken naar de bijdrage van de Waddenacademie aan het versterken en verduurzamen van deze
kennishuishouding (als aanvulling op de externe evaluatie én voor de verdere ontwikkeling van de Waddenacademie). Het onderzoek van Dialogic betreft een bibliometrisch onderzoek op basis van databases van wetenschappelijke publicaties naar de kennishuishouding van het
Waddengebied en geeft inzicht in de omvang en aard van de publicaties die in de afgelopen 10 jaar zijn verschenen met betrekking tot een scala van voor het Waddengebied relevant onderzoek.

Auteurs: Pieter Jan de Boer, Max Kemman, Leonique Korlaar, Matthijs Janssen, Nick Jelicic, Jessica Steur en Wouter Koppers

Position paper 2020-01

Download file

De kennishuishouding van het Waddengebied; Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie (pdf 1,7 Mb)